logo Domus Locus
Bent u op zoek naar een sfeervolle en inspirerende locatie “hutje op de hei”, midden in de natuur met volop rust en ruimte? Het liefst een intieme locatie voor u alleen, zonder andere gasten?

Voor groepen van vier tot vierentwintig personen bieden wij een goed ingerichte vergaderruimte aan in een bosrijke omgeving. Alle gratis benodigde faciliteiten, zoals grote lcd-tv, laptop, zijn aanwezig, net als Wifi. De ideale locatie voor teambuilding, een vergadering of presentatie!
+31 (0)6 23966892 info@domuslocus.nl

Voorwaarden

HomeVoorwaarden

Ruimtehuur voorwaarden Domus Locus

Huurder: degene die Domus Locus huurt
Verhuurder: Peter Peltzer, eigenaar van Domus Locus

– De huur van Domus Locus geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid (schade, diefstal, etc.) van de huurder.

– Eventuele aansprakelijkheid verhuurder gaat tot maximaal het betaalde huurbedrag aan verhuurder voor de desbetreffende boeking.

– De huurder zal de ruimte huren voor activiteiten zonder overlastrisico.

– De activiteiten waarvoor de ruimte gehuurd wordt, zullen niet in strijd met de grondwet en zullen geen expliciet politieke doelstelling kennen en/of religieuze overtuiging uitdragen.

– Huurder kan 15 minuten voordat de huur officieel in gaat, het pand betreden om de zaal klaar te maken voor gebruik (stoelen en tafels ordenen, etc). LET OP: De verhuurder is altijd aanwezig tijdens deze eerste 15 minuten om instructies (beamer, geluidsinstallatie, koffiezetapparaat, verwarming, etc) te geven over het gebruik van de ruimte.

– Aan het einde van de huurperiode krijgt huurder 15 minuten extra tijd om de kelder schoon te maken en de tafels en stoelen weer in de oorspronkelijke positie terug te brengen.
LET OP: De verhuurder zal altijd aanwezig zijn tijdens deze 15 minuten voor inspectie van de ruimte.

– De betaling van de factuur dient 1 week na definitieve bevestiging door ons ontvangen te zijn.

– Annuleringen 3 weken en langer voor de boekingsdatum kunnen kosteloos doorgegeven worden. Voor annuleringen korter dan 3 weken voor boekingsdatum geldt een restitutie van 50% van het factuurbedrag. Voor annuleringen korter dan 2 weken voor boekingsdatum geldt een restitutie van 25% van het factuurbedrag. Voor annuleringen korter dan 1 week voor boekingsdatum geldt een restitutie van 0% van het factuurbedrag.

– De ruimte dient opgeleverd te worden zoals u hem bij aanvang van het gebruik aangetroffen heeft. Schoonmaak is inclusief zaalhuur. Het is niet toegestaan zand, stro, confetti, rijst of andere losse strooi objecten te verspreiden in de ruimte. Eventuele schoonmaakkosten voor deze materialen zullen op de huurder verhaald worden.

– Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan pand of inventaris in de kelder veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot de zaal gedurende de huur van de kelder.

– In de ruimte is roken niet toegestaan.

– In de ruimte is het niet toegestaan om op tafels of stoelen te staan.

– Buiten voor de ingang van de ruimte is het toegestaan om te roken. Houdt de deur s.v.p. zoveel mogelijk gesloten, anders trekt de rook naar binnen. De trap dient te allen tijde volledig vrij gehouden worden.

– Huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van de zaal veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot de zaal gedurende de huur van de kelder.

– Verhuurder kan gebruik maken van de mogelijkheid om gedurende de huur van de zaal, aanwezig te zijn in de zaal.

– Verhuurder heeft het recht om de huur van de zaal per direct te beëindigen indien omwonenden klagen over geluidsoverlast of enige andere overlast. Huurder zal per direct Domus Locus verlaten indien verhuurder dit verzoekt.

– De hoofdhuurder dient ervoor te zorgen dat er op elk moment niet meer dan 32 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in de ruimte. Indien er meer dan 32 personen aanwezig zijn is de hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door calamiteiten.

– Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Utrecht.

GEDRAGSREGELS
Volgens de milieuwetgeving is de huurder verantwoordelijk voor een rustig betreden en verlaten van het gebouw en zijn directe omgeving.

Personen die aanstoot geven, de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen, of handelen in strijd met een of meer voorwaarden waaronder het gebruik is toegestaan, worden door de verhuurder verwijderd uit de accommodatie.

Bij gebruik van ruimte dient de huurder aanwezig te zijn. Deze persoon houdt toezicht op de ruimte en de daarin aanwezige personen. Deze verantwoordelijke persoon is verplicht bij het verlaten van de ruimten de toegangsdeuren af te sluiten en zich ervan te overtuigen dat er geen mensen meer binnen zijn.

De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. In de ruimte mag geen publiek worden toegelaten.